Peeking JIANGSHI

Peeking Jiangshi is an original Apari Design

  • High quality, matte 5" x 3.5 vinyl, die-cut sticker.
  • Stick Jiangshi anywhere!